Hjortemerking
Vi følger med hjorten
Erling L. Meisingset
Tlf.: 404 80 203
Sist oppdatert: 17.11.2017
Kartside med dyreposisjoner
facebook.com/hjortmerk

WebGIS-bruk
Klikk for stort kart
SørHjort - Infotabell
Sist oppdatert: 25.09.2017
SunnHjort - Infotabell
Sist oppdatert: 31.08.2017
Excel-tabell merka dyr
Sist oppdatert: 31.12.2015
Dyr med GPS ute
Sist oppdatert: 05.01.2015
For utskrift:
Skjema for felt merka hjort
Linker:
www.hordahjort.no
Hjort og Flått
HjortAreal 2007-2011
www.dyreposisjoner.no
www.flattogflue.no
Nyheter

16.11.2017
SørHjort og Sunnhjort
Oppdaterte tabeller:   SørHjort - Infotabell         SunnHjort - Infotabell

25.09.2017
SørHjort - Nome_Kolle_Green_52
Nome_Kolle_Green_52 med årskalv har blitt fanga på viltkamera ved Bøfjell i grensetraktene mellom Drangedal og Nome:
Bilde 1 Bilde 2 (Foto: M. M. Røssum).

01.09.2017
Prosjekt SørHjort - Info for jakta 2017
Informasjon for jakta i 2017
Skjema for Felt merka hjort
Tabell over merka hjort 2015-17
Oppdaterte kart SørHjort: Vest-Agder, Telemark, Aust-Agder, Bykle - Valle, Evje - Tvedestrand

31.08.2017
Prosjekt Hjorten i Nordfjella - Info for jakta 2017
Informasjon for jakta i 2017
Oppdatert kart over merka hjort
Skjema for Felt merka hjort

31.08.2017
Prosjekt SunnHjort - Info for jakta 2017
Informasjon for jakta i 2017
Skjema for Felt merka hjort
Oppdatert tabell for merka hjort i Sykkylven, Stranda og Norddal
Kart over merka hjort ute med halsband: Norddal, Stranda, Sykkylven

31.08.2017
Jakta 2017 - Info
Vi ønsker at data om merka hjort tas vare på og sendes til oss. Last ned og fyll ut Felt merka hjort skjema - 2017 . Det aller viktigste er slaktevekt og underkjeve. Ta kontakt med Erling (mobil 404 80 203) eller Øystein (mobil 908 64 422) om utfylling av skjema og om innlevering av data.
Hugs også å rapportere om observasjoner av merka hjort.
31.08.2016
Prosjekt SørHjort - Info for jakta 2016
Se HER for informasjon for jakta i 2016.
Kart over merka hjort 2016: Merkeplass og siste registrerte posisjon for hvert dyr
Kart over merka hjort 2015
02.03.2016
Prosjekt SørHjort - Oppsummering 2015
Klikk HER (pdf 3MB) for kort resultatoppsummering etter første sesongen i SørHjort.
06.01.2014
Sluttkonferanse HordaHjort - foredrag
HordaHjort - Kort oppsummering
Trekk og arealbruk hos hjorten i Hordaland
Bestandsplanområder - framtidas kart i Hordaland?
Lokal forvaltning etter HordaHjort - Jølster
Forvaltning av hjorten i regionalt perspektiv
27.03.2012
Hjortmerk Sluttrapport
Sluttrapporten for Hjortmerk-prosjektet er endelig ferdig. Det ble et omfattende dokument med mye informasjon som vil være interessant lesing for alle. Rapporten laster du ned HER (12 MB, finnes kun som pdf).
17.01.2012
Sluttrapport for AREAL-prosjektet
I forbindelse med det 5 årige AREAL-prosjektet («Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge») er det nå laget en sluttrapport. Dette forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom flere institusjoner, bl.a. UiO, NINA, Høgskolen i Hedmark, UMB og NTNU. I tillegg har Skogeierforbund og Norges Bondelag vært med i prosjektet, samt at flere av de senere års regionale merkeprosjekter har vært representert. Sluttrapporten oppsummerer en rekke resultater på en populærvitenskapelig måte. Rapporten lastes ned HER.
Øystein Brekkum © 2006-2017
Tlf.: 908 64 422
Øystein Brekkum